Portofoliul

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, integrator, reprezentînd o alternativă viabilă la testele standardizate. Portofoliul include rezultate relevante obţinute prin alte tehnici de evaluare (proiectul, eseul, autoevaluarea etc). Aceste rezultate vizează probele orale, scrise şi practice, observarea sistematică a comportamentelor şcolare, proiectul, autoevaluarea, precum şi sarcini specifice fiecărei discipline.

Portofoliul este“cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un trimestru la altul, de la un an şcolar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.

Caracteristici:

  1. structura sau elementele componente ale portofoliului sunt, în mare parte, definite de către profesor. Elevul este liber să pună în propriul portofoliu materialele pe care le consideră necesare şi care îl reprezintă cel mai bine.
  2. elementele constitutive ale portofoliului trebuie evaluate separat de către profesor la momentul oportun. Dacă se doreşte o apreciere globală a portofoliului, profesorul va stabili criterii clare de evaluare, care vor fi comunicate elevilor înainte ca aceştia să înceapă proiectarea portofoliului;
  3. oferă profesorului posibilitatea de a emite o judecată de valoare bazată pe un ansamblu de rezultate, oglindind evoluţia elevului;
  4. este un instrument de evaluare foarte flexibil şi poate fi proiectat de către fiecare profesor, în funcţie de situaţia şi contextul utilizării;
  5. oferă o imagine completă a progresului înregistrat de către elev în unitatea de timp vizată, prin
  6. raportarea la criterii formulate în momentul proiectării;
  7. investighează majoritatea “produselor” elevilor, care deseori răman neimplicate în actul evaluativ, reprezentînd o stimulare pentru desfăşurarea unei game de activităţi la disciplina respectivă;
  8. preia unele sarcini ale evaluării continue, eliminand tensiunile impuse de metodele tradiţionale de verificare /evaluare;
  9. sintetizează activitatea elevului pe o perioadă mai mare de timp, poate servi şi ca evaluare sumativă sau chiar ca parte a unei examinări. Avantajul este că astfel se obţin date asupra evoluţiei, a progreselor realizate de elev şi informaţii importante despre preocupările sale;
  10. stimulează creativitatea, ingeniozitatea şi implicarea personală a elevului în activitatea de învăţare, oferă profesorului date despre personalitatea elevului, individualizându-l în cadrul grupului.

Un portofoliu poate include: